Mail Yönetimi
Dernek Yeni Üyelik Formu
Yönetim Kurulu
Anadolu Civata
Boztas Civata

Basak Zincir
Anket
Web Sitemizi Beğendiniz mi ?


Sayacİstatistikler Yükleniyor ..!

Şebinkarahisar Tarihi

Şebinkarahisar Tarihi

ŞEBİNKARAHİSAR TARİHİ

ŞEBİNKARAHİSAR'IN TARİHİ

        Şebinkarahisar'ın dip tarihine ilişkin yeterli bilgiler henüz istenen nitelikte değildir. Kimi tarihçilere göre Hititler zamanında varlık göstermeye başladığı ve "Azzi Hayaşa Ülkesi" olarak adlandırıldığı ve burada Kaşgarların yaşadığı söylenir.Bir ara Kimmerler ve İskitlerin saldırısına uğrayan bölge, bilinen devir içinde Pontusluların hakimiyeti altında kalmıştır (MÖ.298-263).
          M.Ö. 65 yıllarında Romalılar'ın  egemenliğine giren Şebinkarahisar M.S.  391'de Orta Asya'dan Peçenek ve Koman  Türkleri tarafından istila edilmiş ve 60 yıl kadar bu Türklerin himayesinde kalmıştır. Zamanla bu Türkler  Hıristiyan Misyonerleri tarafından Hıristiyanlaştırılmışlardır. Kayadibi  Meryemana Kilisesi diye adlandırılan kilise Hıristiyanlaştırılan bu Türkler tarafından inşa edilmiştir. Bu tarihten itibaren şehir Romalılar ve Türkler arasında devamlı el değiştirmiştir. 1071 Malazgirt Savaşından sonra Şebinkarahisar bir daha çıkmamak üzere Türklerin eline geçmiştir.
       Şehrin imar edilmesi Bizans İmparatoru Hustinaiaus zamanında olmuş, kale onarılarak sağlamlaştırılmıştır.
       Karahisar, 778 yılında kısa bir süre Emevi ordularınca Yezit bin Usayd al-Sulâm tarafından ele geçirilmiştir.Aynı şekilde Abbasiler tarafından 939-940 yılları arasında çevre köyler ele geçirilmiştir. Türklerin Anadolu'ya girişi ile (1071 Malazgirt Savaşı) Mengücek Gazi ve Danişmend Gazi tarafından birlikte fetih edildiği ileri sürülmektedir. Nitekim 1228 yılında şehir Anadolu Selçuklu Devletine bağlanmıştır. Bu devletin zayıflayıp yıkılmasından sonra, sırasıyla İlhanlılar, Eratnalılar ve Kadı Burhaneddin ile Akkoyunlu beyliklerinin idaresine girdi. Akkoyunlu Devletinin 1473 yılında Fatih Sultan Mehmet'e Otlukbeli Savaşı ile yenilmesinden sonra, Şebinkarahisar Osmanlı Devlet idaresine girdi. Şehzadeler Şehri olarak anılan Karahisar, Karahisar-ı Şarkî adıyla anılmış ve yönetim açısından sancak durumuna getirilerek yönetilmiştir.
        Şebinkarahisar'da çeşitli dinlere mensup vatandaşlar yüzyıllarca beraber, kardeşçe yaşamışlardır. Ancak,  bilhassa  dış güçlerin etkisi ile etnik guruplar zaman zaman baş kaldırmışlar ve müessif hadiseler meydana gelmiştir. 1915 yılında ayaklanan Ermeniler kaleyi ele geçirmişler ve 20 gün boyunca devam eden çatışmalardan sonra ayaklanma bastırılmıştır. Ayaklanma süresince 403 Türk ölmüş, 176'sı da yaralanmıştır.
       Kurtuluş Savaşı'nda Şebinkarahisar'lılar'ın  üstün gayret ve fedakarlıkları her türlü takdirin üstündedir. 1919 yılında Erzurum'da toplanan kongreye Şebinkarahisar'ı temsilen  Dr. Cemil ŞENCAN delege olarak katılmıştır. 1920 yılında ilçede Anadolu Müdafa-i Hukuk Cemiyeti Şurası kurulmuştur. Cemiyet bu dönemde dış tahriklerle, şımarık Ermeni ve Rum çetelerinin mezalimlerinin büyümesine engel olmuştur. 
          

              ŞEBİNKARAHİSAR'IN iL OLUŞU

        Kurtuluş Savaş'ının kazanılmasından sonra, 1923 yılında livaların il yapılmasına karar verilmiş, bu karar neticesinde o günlerde liva olan Şebinkarahisar da il yapılmıştır. Aynı yıl içinde 10.alay Şebinkarahisar'a intikal ettirilmiştir.10. Alayın intikali ile birlikte  şehrin ekonomik ve sosyal yaşantısında büyük bir canlılık meydana gelmiştir. 10 yıl süre ile il durumunu muhafaza eden Şebinkarahisar 2197 Sayılı Kanunla 1933 yılında ilçe statüsüne getirilmiştir.Halen Şebinkarahisar'ın il olma arzusu sürmekte olup, bunu kazanılmış bir hak olarak görmektedirler.

  
ATATÜRK'ÜN ŞEBİNKARAHİSAR'I ZİYARETİ

         Alışılmış yurt gezilerine devam eden Atatürk Erzurum'da bir deprem olması dolayısı ile Erzuruma gitmiş , dönüşte Şebinkarahisarlı halkın daveti üzerine 11 Ekim 1924 Cumartesi günü Erzincan'dan hareket ederek gece oldukça geç vakitlerde Şebinkarahisar'a gelmiştir.Atatürk'ü Vali Abdurrahman Bey ile , Belediye Reisi Rıza Bey, Suşehrinde karşılamışlar, oradan birlikte şehre girmişlerdir. Atatürk Şebinkarahisar'a girişinde top atışlarıyla ve coşkulu bir kalabalık tarafından sevgi gösterileri ile karşılanmış, sokaklar ve kale meşalelerle donatılmıştır.
        
Ertesi gün 12 Ekim 1924 pazar günü Belediye Başkanlığı, Halk Fırkası Başkanlığı, Türk ocağını, Alay Komutanlığını ve Orta Okulu ziyaret ederek Orta Okul merdivenlerinde birer hatıra fotağrafı çektirmiştir.
       Türk Ocağını ziyaretinde , ocağın imkansızlığı karşısında kendisinden özür dilenmiş , Atatürk burada yaptığı konuşmada: " Ben bu şehri çok beğendim .Sevgimin temadisine alem olmak üzere Şark-ı Karahisar adını Şebinkarahisar olarak tashihini teklif ediyorum.Şab'ı başta olmak üzere Fatih Sultan Mehmet Hanların otağ kurduğu bu topraklar içinde daha neler varsa ele alınmak, tarihen olduğu kadar da iktisaden de bu şehri ileri götürmek vazifemiz olmalıdır. Sürekli yangınlar görmüşsünüz ,Memleketiniz bir harabeye dönmüş fakat esef etmeyin,şu tek gözlü mütevazi ocağınızda derin bir samimiyet ,geniş ve anlayışlı bir kültür buldum.Kalkınacaksınız ,mes'ut olacaksınız.
        Türk ocakları dekorlarla ölçülemez . Türk'ün bu şan ocakları sönmez alevlerle ilelebet tütecektir ve bu harebeler bir gün birer mamureler haline gelecektir." diyerek ocak defterini imzalamış ve deftere şunları yazmıştır:
       " Türk Ocağı Türk'ün has ocağı, varlık ve birlik ocağı; Yüksek alevlerle tütsün, muhitine nur saçsın. Yaşasın ve yaşatsın" Cumhurreisi Gazi Mustafa Kemal Şebinkarahisar Vilayetindeki incelemelerini tamamladıktan sonra 12 Ekim 1924 tarihinde akşama doğru milletvekili hemşehrimiz Ali Sururi Bey ve heyeti ile birlikte Şebinkarahisar Vilayetinden Ankara'ya hareket etmiştir.
       Atatürk'ün misafir edildiği ev halen müze olarak hatıralarıyla birlikte yaşatılnaktadır.

 TARİHİ ESERLER VE MÜZELER

       

Şebinkarahisar ilçesi tarihi eserler yönünden Giresun İlinin en zengin ilçesidir. Başlıca tarihi eserler şunlardır.

      
       a)Şebinkarahisar Kalesi: (Resmi görmek için tıkla) İlçenin güneyinde bazalt bir tepe üzerinde yükselen kalenin ihtişamlı bir görünüşü  vardır. Kalenin ne zaman yapıldığı belli değildir. Ancak Mengücek Hükümdarı Fahrettin Behramşah’ ın 1184 tarihinde kaleye ilaveler yaptığı ve savunma gücünü artırdığı bilinmektedir.

      Kale dış ve iç diye iki kısma ayrılmaktadır. Dış kale duvarlarının büyük kısmı yıkılmıştır. Nispeten az eğimli batı yamacındaki duvarlar esas itibariyle ayakta kalmış olup kale yapılarından biri bu kısımdadır. Meyilli olan kale içinde yer yer kayalara oyulmuş su sarnıçları göze çarpar. Kalenin içinde XX. Yüzyıl başlarına kadar ayakta kalabilen 70 kadar ev ve bir cami 1915 yılında baş gösteren Ermeni isyanı sırasında ve ondan sonraki dönemde yakılıp yıkılmıştır. Kitabesinin  kim tarafından alındığı belli değildir.

       


       b)Meryem Ana Manastırı:  Manastır ilçe merkezinin 11 km. doğusunda Sarıyer Köyündedir. Yekpare bir kayanın içi oyularak yapılmış olan manastır 4 katlı olup çeşitli hizmetlere elverişli 32 odadan ibarettir. Duvarlar resimlerle süslenmiştir. 1939 depreminden sonra manastıra çıkış-iniş hayli zorlaşmıştır. Manastırın her yıl ağustos ayının 28’inde Giresun, Ordu,Trabzon ve Gümüşhane illerinden gelen Rumlar’ın katılmasıyla düzenlenen canlı törenlere sahne olmuştur.

c)Fahrettin Behramşah Cami: (Resmi görmek için tıkla) Bu cami Mengücek Hükümdarı Fahrettin Behramşah adına oğlu Muzafferüddin Mehmet tarafından XII. Yüzyılda bugünkü  Avutmuş Mahallesinde inşa ettirilmiştir.Cami kubbelidir. Onarımları sırasında yapılan ilavelerle bu güzel caminin minare karakteri bozulmuştur. Cami halen kullanılmaktadır.

   

 

       d)Taş Mescit:Taş Mescit Ertana Oğulları zamanında 1352 yılında Melik Ahmet Bey tarafından yaptırılmıştır. Kalenin Batı eteğindedir. Bu gün sadece iskeleti kalmıştır.

e)Fatih Camii: (Resmi görmek için tıkla) Fatih Sultan Mehmet Otlukbeli savaşından sonra 29 Ağustos 1473 tarihinde Şebinkarahisar’a gelmiş ve bu gelişin anısı olarak bir cami yapılmasını emretmiştir.Ahşap olarak yapılan cami iki kere yangın geçirmiştir. Birinci yangından sonra onarılmış  1886 yılındaki ikinci yangında tamamen yok olmuştur.
    1888 yılında Mutasarrıf Resih Paşa zamanında halktan da yardım sağlanarak şimdiki camii yaptırılmıştır. 1939 yılı depreminde kubbeler çökmüşise de 1950 yılında onarılmıştır.

f)Kurşunlu Camii: (Resmi görmek için tıkla) Şebinkarahisar'ın ileri gelenlerinden Allah Kulu adıyla anılan bir hayırsever tarafından Taş Mahalle Kurşunlu Semtinde yaptırılan camiye 1574 yılında başlanılmış ,1582 tarihinde bitirilmiştir.
      Osmanlı Devletinin mimari özelliklerini yansıtan cami ,üç kubbeli bir son cemaat yeri ve tek kubbe ile örtülen haremden meydana gelmiştir.Küçük boyutlu son cemaat yerinde minare sol tarafa yerleştirilmiş ve üç kubbe ile örtülmüştür. Mihrap ve mimberi ilk yapıldığı şekilde zamanımıza intikal etmiştir.1968 tarihinde restore edilen Kurşunlu camii halen kullanılmaktadır.Günümüze kadar gelen kitabesi şöyledir:
           Hak yolunda edip mal                        
           Bu camii yaptırdı
           Hayriyle olup itmam                           
           Denildi ona tarih
           Allah Kulu pek mebzul                       
           Düşüldü veli makul
           Oldukça aliyyül mamul                      
           Hayratı ola makul

     

g)Taş Hanlar : (Resmi görmek için tıkla) XVII. yüzyılda Şebinkarahisar Sipahi Reisi Taban Ahmet Ağa tarafından yaptırılmıştır.Kale ve orta mahalleye giden yolun sağ ve solunda yer alan ve kâgir bedestan (çarşı) olarak yapılan bu binalar 1939 depremine kadar bozulmadan durmakta idi. Her bedestan iki katlı olup orta yerlerinde ışık alabilecek açıklık bırakılmıştır.Ayrı ayrı giriş çıkış kapıları vardır. 1915 tarihinden 1939 depremine kadar cezaevi olarak kullanılan bedestanlar kısmen depremden ve geri kalanı da taş,demir ve kurşunlarına sebep tamamen tahrip edilmiştir.Koruma altına alınan bedestanların temizlenmesi ve etrafının çevrilerek daha fazla tahribata uğramaması için belediyece münferit önlemler alınmıştır.Bu bedestanlar halk arasında Taşhanlar olarak bilinmekredir.

      h)Pertevniyal Çeşmesi : 1865 yılında Pertevniyal Sultan tarafından üç çeşme yaptırılmıştır. Çeşmelerden biri Suboyu, diğer ikisi Karaköy yolu üzerindedir.
             
     

ı)Licese Kilisesi: (Resmi görmek için tıkla) Şaplıca Köyüne bağlı ve ilçe merkezine 11 km mesafede Licese Mahallesi'nde bulunan kilise 1874 tarihinde inşa edilmiştir. Azınlıkların mücadelesinden sonra özel mülkiyete geçen kilise zamanla tahrip görmüştür.Kilisenin eski esr olarak tescili ve özel mülkiyetten çıkarılması için teşebbüse geçilmiştir.

  i)Atatürk Evi ve Müzesi : (Resmi görmek için tıkla) 11 Ekim 1924 tarihinde Ulu Önder Atatürk’ ün ilçemizi ziyaretlerinde bir gece kaldıkları ev hazinece istimlak edilmiş, Karayolları Genel Müdürlüğü'nce ayrılan 3 milyon TL. ödenekle tamir ve restore edildikten sonra 1932 yılı içerisinde yapılan çalışmalar sonucu  ev o tarihlerdeki aslına uygun şekilde döşenerek 11 Ekim 1982 tarihinde “Atatürk Evi ve Müzesi” adı altında ziyarete açılmıştır. Müzede Atatürk’ ün kullandıkları eşyalar, tarihi nitelikteki diğer eşyalar sergilenmekte. Müze içerisinde 500 kitaplık bir Atatürk kütüphanesi ve resimlerle Atatürk Köşesi bulunmaktadır.

Ermeni İsyanları

Şebinkarahisar Olayı

Anadolu'da Ermeni isyanlarının yanı sıra pek çok ayaklanma meydana geldi. Bunlardan biri 5 Haziran 1915 tarihli Şebinkarahisar olayıdır.

Sivaslı Murat (Hamparsum Boyacıyan) adında bir Ermeni çete reisi, 500 kadar adamıyla Şebinkarahisar'ı basmıştır. Türk ordusu Doğu Cephesi'nin ana ikmal yolu buradan geçtiği için bölgenin stratejik önemi vardır. Ermeniler bu bölgeyi ele geçirdikleri takdirde TSK'nin ikmal ve geri hizmetleri aksayacak, Rus ordusunun ileri harekatı kolaylayacaktır. Çeteciler Şebinkarahisar'ın Müslüman mahallesini yaktılar. Rastladıkları Türkleri, işkenceler yaparak öldürmeye başladılar. Çevreden toplanmış olan asker ve jandarma müfrezelerine de saldırdılar.

Bu durum karşısında başka bölgelerden kuvvet tasarruf edilerek Şebinkarahisar'a getirilmiş ve Ermeni isyancılar kuşatılmıştır.

Sivas'taki 10. Kolordu Komutanlığından Başkomutanlığa gönderilen 15 Haziran 1915 tarihli mesajda, olayla ilgili olarak şu ifadeler kullanılmıştır:

"Şuradan buradan toplanan 500 kadar Ermeni eşkıyasının Şebinkarahisar'da eski kaleye sığınarak isyan ettikleri öğrenilmiştir. Güvenlik kuvvetleriyle çeteciler arasında çarpışmalar olduğu Sivas Valiliğinden bildirilmiştir."

Sivas Valiliğinin 3. Kolordu Komutanlığına gönderdiği 18-19 Haziran 1915 tarihli mesajda ise şöyle denilmektedir.

"Şebinkarahisar isyanının bastırıldığı, Ermeniler 800 kadar kadın, erkek ve çoğunun kaleye sığındığı, isyancılardan 200 kadarının silahlı olduğu bildirilmiştir."

KAYNAK:
Sakarya, Em. Tümg. İhsan-; Belgelerle Ermeni Sorunu, Gnkur. Basımevi, Ankara 1984, s. 227-228

ERMENİ İSYANI İLE İLGİLİ BİR MEKTUP

Sayın Başkan.. Web sitenize bir türlü ulaşamamıştım. Ancak bugüne kısmetmiş.Önce işlerinizde başarılar dilerim. Başta ben  Atila Altınok olmak üzere; kardeşimin ve teyze çocuklarımın vede torun,torun çocuklarını temsilen sizlere sesleniyorum.  Efendim ben şebinkarahisarın ermeni isyanında; Yüzzbaşı rütbesiyle ordaki isyanı birliğiyle gelip bastıran Yüzbaşı VASIF beyin torunu oluyorum.Kendisinin iki kızı vardı(Müeyyet ve Müşerref) ben büyüğü Müşerref hanımın oğlu oluyorum, o da öğretmen emeklisi olarak 1951 yılında Niğde/Ulukışlada vafat etti.Ondan hayatta kalan  ben dahil iki kardeş,Müeyyetten Teyzemden;(İki kardeş)ve torunlar,torunlar..Hayatta.. Gelelim konuya:  Sizlere ışık tutması bakımından bildiklerimi sizlere aktarmayı bir vazife bilerek ve sizlerden de dedem şehit OsmanlıYzb'sı. VASIF BEY'den mezarının nerede olduğu ve isyan sırasında yaşadıkları hakkında herhangibir duyuma ulaşırsanız veya biliyorsanız bilgi vermeniz dileğiyle ŞEBİNKARAHİSAR'ın Ermenilerden nasıl temizlendiğini bize nakledildiği şeklinde anlatayım.Ben hiç oraları görmedim çok istedim ama kısmet olmadı hem yaşlılık hemde imkan.. Yzb.Vasıf bey'e bağlı olduğu Birlik komutanından emir gelir ve birliğini alarak derhal Şebinkarahisar Vilayetine gitmesini ermenilerin isyan ettiğini ve bastırması emredilir.İstanbul'dan hareket ederek Şebinkarahisar'a ulaşır.Şehir duman içinde,yanmaktadır.Halk dağlara çekilmiştir.Derhal şehir kuşatılır, yangınlar söndürülür.Ve dağlara çekilen halkı(Veya bir yerlere sığınan).Evlerine dönmeleri için bir gurup müfreze gönderilir. Ama halk gelmez; Çünki daha öncede ermeniler Osmanlı askeri kıyafetiyle şehir halkını kandırarak aşağıya indirmişler.ve katletmişler.Bunun üzerine kendisi büyük bir gurupla gider ve onları ikna ederek evlerine getirir.Hepsini tek,tek dinler: Büyük mezalim olmuştur.Çocuk.ihtiyar demeden bütün Türkleri kesmişlerdir mallarına el koymuşlar evlerini yakmışlardır.KANLI DERE diye bir yer varmış orda ,ordan günlerce Türk kanı akdığını Annem ve Teyzem söylerdi. Osmanlı kuvvetleri geldiği  halde dağlara çekilen( veya kaleye çekilen ama ben dağlara çekilen biliyorum)Geceleri de karanlıktan istifade baskınlar düzenleyerek yangın mermileriyle şehirde panik ve korku yaratmakta vur kaç yapmaktadırlar.Kalleşliklerini orda da gösterirler. Dedem Evlerin üzerine elde kalan kilim, halı vs. bez parçalarını ıslattırıp serdirerek ermenilerin attığı yangın mermilerinin bu ıslaklıklığa düşerek yangın çıkarmasına mani olur.Teslim ol çağrısına ateşle karşılık veren Ermeni çapulcularını Türk Askeri sıkıştırır.Karşılıklı müsademe neticesi kalanlar teslim olur.Şebinkarahisar'a getirilir. Han mı, kışla mı ben kışla biliyorum.Oraya hepsi kapatılır.Esirlere, Osmanlı askerinin tayınından tayın çıkarır,yemek verir. Ama gel gelelim; bırası çok enteresandır.  Ermeniler KENDİSİNE YEMEK DAĞITAN   iki askerimize hücum ederek öldürürler. VASIF BEY bunun üzerine İstanbul'a veya bağlı olduğu komutana ulak gönderir. Gelen cevap kesindir.Askerin nafakasını boşa harcamayın zalimleri imha edin.Bunun üzerine isyan eden ve de azgın bu cürufu asker temizlemeye başlar.Dedem bir ara infazı bizzat görmek için kışlaya girer,  elindeki tabancasını aniden kavrayan bir ermeni çetecinin silahı doğrultmasıyla kendi tabancası ile vurulur ve kan kaybından şehit olur. Mezarı şimdi orada, yerini nerede bilmiyorum. Benim bilgilerim bu kadar. buna ilave edecek başka bilgileriniz varsa beni memnun edersiniz.Sizlere gönül bağı ile bağlıyız. Ben Banka emeklisiyim İzmir'de yaşıyorum.VASIF beyin torunuyum evlatları tabiyatıyla hayatta değiller.Hayatta iki kızından, bahsettiğim gibi bizden iki torun,teyzemden iki torun var bir kız torun Amerika'da oraya yerleşti, bir erkek torun İstanbul'da. Ölen torunların çocukları da Mersin'in Erdemli kazasında,diğerleride  Konyadalar.    Bu hadiseyi Sizlerle paylaşmak istedim.Şehit çocukları yetim vede öksüz kaldıklarında  Annem 11 Teyzem 9 yaşlarında imiş. Her ikiside binbir zorlukla Atatürk'ün ilk öğretmenleri olmayı başarmışlardır.  Bu husuta Web sitenizie vede sizlere belkide karanlıkta kalan bir bilgi sundum. Sizlerden de tamamlayıcı bilgileri,özellikle şehidimizin mezarı şerifi hakkında yeterli malumat bekliyor. Saygılar ve sevgiler sunuyorum.


20.03.2006 

Atila ALTINOK

 


Yorumlar

Sadece Site Üyelerimiz Yorum Yazabilir. Lütfen Üye Girişi Yapınız.
Üye Girişi
DUA EDELİM

Facebook
Akpınar Civata Hilal Rulman Sanayi Ticaret Ltd Şti Ulu Çelik Halat Hisar Vinç Boztaş Civata Başak Zincir Anadol Civata Dişli Zincir
Ziyaretçi Defteri

feyzanur (0) - 21.08.2017 12:00:00

Sitenizin tasarımı gerçekten çok güzel olmuş. Emeği gecen herkese teşekkürler.

Ozan Kaya (İzmir) - 03.06.2017 12:00:00

BENİM KÖYÜM Baharda şenlenir bağı, bahçesi Kokusu başkadır benim köyümün Unutturur adama gamı, kederi Havası başkadır benim köyümün XXX Akşam olur herkes döner evine Can kurban inan ki benim köyüme Gülabi‘nin torunları derler bizlere Özü başkadır benim köyümün XXX Yeşil yeşil meşeleri var dağında Meyve ağaçları çiçek açar bağında Her çeşit otlar yeşerir toprağında Yeşili başkadır benim köyümün XXX Köyümün kenarından akar çayı Kıvrım kıvrım dolanır sular tarlayı Unuttum sanma orda olmayı Dostluğu başkadır benim köyümün XXX Yaz gelince çıkarlar yaylaya Gurbetçiler hasretle döner sılaya Benden selam olsun Aziz Ağa‘ya Sevgisi başkadır benim köyümün İbrahim SEVİNDİK

admin (istanbul) - 5.7.2015 00:00:00

Hamdullah kayış & Mehmet Sever & Duran Sabancı & Kadir Bayram Beylere uyarıları için teşekkür ederiz.. eksikliği kısa zamanda gidereceğiz.Ziyaretçilerimizin ve tüm Hatimleri mevla kabul eylesin geçmişlerinize rahmet hanenize bereketler olsun.

kadir bayram (istanbul ) - 2.7.2015 00:00:00

kardeş sitenizden hatım okuyorum 15. cüz keyf süresini okurken 23. ayeti atlıyo burayı düzeltirseniz iyi olur siteniz çok güzel hayırlı rakazanlar

duran Sabancı (adana) - 30.6.2015 00:00:00

enfal süresi 8 inci ayetten 40 ıncı ayete kadar olan yazılmamış olarak gördüm düzeltilirse inşallah sevap olur düzeltene.bu çalışma dan dolayı allah razı olsun.sayenizde bende sıkca okuyorum tabi duva yaparken emeği geçenleride anımsıyorum.teşekkürler

mehmet sever (almanya) - 23.6.2015 00:00:00

SAYIN YETKILI SAYFANIZDA HATIM TAKIP EDIYOROM FAKAT 9. CÜZÜN SON DÖRT SAHIFESI EKSIK TAMAMLARSANIZ GÜZEL OLUR SELAMLAR

hamdullah kayış (rize) - 21.6.2015 00:00:00

elinize sağlık hatmi şerif güzel olmuş okuyoruz ama bi sorun var 9.cüz sonunda 2 yaprak eksik düzeltirsek iyi olur...?

admin (ist) - 19.3.2015 00:00:00

Müzeyyen kardeşim öncelikle teşekkür ederiz. Allah kabul etsin 2004 yılından beri Web sayfamız var Çok emek harcadık bu haline gelebilmesi için. Arkadaşlarımla birlikte. İnsanlarımız sayfa üzerinden Hatim indiriyorlar hayırlı işlere vesile olmak bizlerin yorgunlugunu alıp götürüyor

müzeyyen çanta (mersin) - 6.3.2015 00:00:00

sizin sitenizden hatim okuyorum,köyünüzü çok merak ediyorum,ben öğretmenim,kısmet olursa köyünüze gelmek isterim.

SELİM TAŞKIN (İSTANBUL) - 7.9.2014 00:00:00

70'ine merdiven dayamış yaşlı baba ile onu ziyarete gelen 40lı yaşlarda ve saygın bir işi olan oğlu salonda oturuyorlardı. Hal-hatırdan, çoluk-çocuktan, havadan-sudan sohbet ettikten sonra oğlu susmuş, ayrılmanın sinyalini vermişti. O anda üzerinde oturdukları sedirin yanındaki pencerenin pervazına bir karga kondu. Yaşlı baba kargaya gülümserek biraz baktıktan sonra oğluna sordu: ‘Bu ne oğlum Oğlu şaşkın, cevapladı: o bir karga baba.’ Yaşlı baba kargaya biraz daha baktıktan sonra yine sordu: ‘Bu ne oğlum?’ Oğlu daha da şaşkın, yine cevapladı: ‘Baba, o bir karga’ Karga hâlâ pervazda, komik hareketlerle başını sağa sola çeviriyor, başını yan yatırıyor, havaya bakıyor, sonra başını yine onlara çeviriyordu. Yaşlı baba üçüncü defa sordu: ‘Bu ne?’ Oğlunun şaşkınlığı sabırsızlığa dönmüştü: ‘O bir karga baba, üç oldu soruyorsun. Beni işitmiyor musun?’ Yaşlı baba dördüncü defa da sorunca oğlunun sabrı taştı ve sesini yükseltti: ‘Baba bunu neden yapıyorsun? Tam dört defadır onun ne olduğunu soruyorsun, sana cevap veriyorum ve sen hâlâ sormaya devam ediyorsun. Sabrımı mı deniyorsun?’ Babası -yüzünde hâlâ bir gülümseme- yerinden kalktı, içeri odaya gitti ve elinde bir defterle döndü. Bu bir hâtıra defteriydi. Oturdu, sayfalarını karıştırdı ve aradığını buldu. Sevgiyle gülümsemeye devam ederek sayfası açık bir vaziyette defteri oğluna uzattı ve o sayfayı okumasını söyledi. Bugün 3 yaşındaki minik yavrumla salondaki sedirde otururken yanıbaşımızdaki pencerenin pervazına bir karga kondu. Oğlum tam 23 defa onun ne olduğunu sordu. 23 soruşunda da ona sevgiyle sarılarak, onun bir karga olduğunu söyledim. Rahatsız olmak mı? Hayır! Onun sorusunu masumca tekrar edişi içimi sevgiyle doldurdu.’ Büyüklerinize kucak dolu sevgilerinizi eksik etmeyin… Sağlıcakla.... (Selim TAŞKIN)

muhsin ulucan (orduttan) - 3.7.2014 00:00:00

Çok güzel devaminidilerim başarılar

Hüseyin Demir (İstanbul) - 1.5.2014 00:00:00

Tüm Doganyuva Köylülerinin Kandılı Hayrırlara vesile olması temennisiyle Hayırlı Kandiller

müzeyyen çelik (samsun) - 4.4.2014 00:00:00

sayfanızı hatim cüzü ararken rasladım sayfada yayınladıgınız konular ve bilgileri begendim elinize saglık.

mehtap ulucan (istanbul) - 29.1.2014 00:00:00

web sitenize üye oldum lakin köylülerimizi tıkladığımda üye olmanız gerekiyor diyor yardımcı olurmusunuz.

Hikmet OKUYAR (ŞEBİNKARAHİSAR) - 18.1.2014 00:00:00

Bir Şebinkarahisar Türküsü Söyle.. / Hikmet OKUYAR = Yanık türkülerle yanıp tüterim.. Virane damların her köşesinde. Mazlumun dostuyum dostça tutarım.. Acılı gününde ve neşesinde. = Dert ortağın kimdir diye sorsalar Bülbül derim gülüm derim gül derim, Küp dolusu altın gümüş verseler.. Arzulara köklü çözüm bul derim. = Gelinkaya eteğine yaslansam, Erenlerden akıl alsam uslansam, Dostlarıma hasret ile seslensem.. Duyanlara `yeter artık gel` derim. = Kılıçkaya gözyaşımı tut sakla, Kabarınca etrafını sor yokla, Kara Mehmet ile şafakta bekle.. Hayallerim gerçek olsun bil derim. = Muhacirler gelmiş kucak açmışız, Seferberlik olmuş candan geçmişiz, Yangında depremde zehir içmişiz.. Ele karşı şurup derim bal derim. = Tamzara `da Hasan Tahsin OKUTAN, Süleyman Dost gönül bağında yatan, Abdi Beğ bizlere özü anlatan.. Yunus `ca sevmeli gerçek kul derim. = Kırmayan dökmeyen dil aranırsa, Sağlam tutup saran el aranırsa, Aydınlığa varan yol aranırsa.. Hakk`ın yolu en hakiki yol derim. = Yıllardır ortada bir dert, bin sızı, Boşuna ağlatıp inletmen bizi. Hakkımızı verin görelim sizi.. Coşkuyla selamlar size gül derim. = Kelkit Vadisi `nde tüten ocaklar, İçinde birikmiş özlemi saklar. Bizim Hikmet şimdi netice bekler.. Ben olsam bekletmem ` Buyur al..` derim. = Hikmet OKUYAR ŞÜSİYAD Başkanı 13 Eylül 1990, Kütküt / ŞEBİNKARAHİSAR ...........

Hüsamettin Demir (ist) - 18.11.2013 00:00:00

Değerli hemşehrilerimiz Doğanyuva köyümüz DERNEK YÖNETİMİN DEN gelen bu çağrıya destek olmanızı hep birlikte Kara bahtımızı değiştirmeyi temenni ediyorum.

YÖNETİM KURULU (İST) - 18.11.2013 00:00:00

Sn Üyelerimiz ve Doğanyuva köylülerimiz bugüne kadar sizlerden Derneğimize Aidat ve yardım toplamadık (piknik hariç) altyapı çalışmalarımızı tamamladık resmi makbuzlarımızı yaptırdık. Yönetim kurulu olarak görevimizi fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz 2014 genel toplantıda detaylı bilgilendirileceksiniz çok güzel gelişmeler olacak Allahın izniyle.? Şimdi sıra sizlerde 2013 için aylık 10 tl yıllık 120 en az bu rakamlar Fazla vermek isteyenlere sınır yok web sayfamızdan yayınlayacağız kimler ödedi ne kadar.2014 bahar ayında da Aidatları toplayıp Üzerini tamamlayıp Derneğimize yer alalım diye düşünüyoruz çalışma yaptığımız 6 projeden biri sadece.- Hep dernek bir şey yapmıyor diyordunuz yönetim çalışıyor sıra siz değerli köylülerimiz de. Bölgesel sorumlu kardeşlerimize ulaşınız lütfen .Beylerbeyi Hüsamettin demir / kaynarca pendik tuzla cemil & murat Aydın/Ümraniye Çekmeköy Mehmet Ayata/Kavacık Çavuşbaşı Ahmet ulucan&M.Ali Taşkın/FSM Sarıyer Reşit paşa Hüseyin& Mehmet Demir/Okmeydanı aynalıkavak çıksalin Ömer Taşkın&Yaşar Taştan/Bayrampaşa Küçük köy Muhlis Ceyhan Ödeme yaptıktan sonra Dernek başkanına sms isim ve makbuz numarasını gönderelim lütfen 0532 204 10 34

sabri taşkın (istnbul çekmeköy) - 15.10.2013 00:00:00

sayın köylülerimizin ve töm islamaleminin kurban bayramını kutlarrım suriyede filistinde mısırdakı ve tümmüslümanların yarve yardımcısı losun sabri taşkın

HÜSEYİN DEMİR (İSTANBUL) - 31.5.2013 00:00:00

DOĞANYUVA KÖYÜ SAKİNLERİ İLGİ VE ALAKANIZA TEŞEKKÜR EDERİM.İYİ Kİ VARSINIZ HÜSEYİN DEMİR

zehra demir (şebinkarahisar anadolu imamhatip lisesi ) - 28.5.2013 00:00:00

pikhiğin fotolarını yüklememisiniz yeni dernek lolosu güzel olmuş allah yardımcınız olsun

sabri taşkın (istan çekmeköy) - 4.5.2013 00:00:00

yeni yönetime başarılar dilerim alah yardımcınız olsun

DERNEK YÖNETİMİ (ist) - 15.2.2013 00:00:00

DOGANYUVA KÖYÜ PİKNİĞİNE DAVET DERNEĞİMİZİN GENELEKSEL OLARAK DÜZENLEDİĞİ KIR ŞENLİĞİNE TÜM ÜYELERİMİZ KÖYLÜLERİMİZ KOMŞU KÖYLÜLERİMİZ DOSTLARIMIZ DAVETLİDİR.. ŞENLİK 26/05/2013 PAZAR GÜNÜ ÜMRANİYE HEKİM BAŞINDA YAPILACAKTIR, ÜYELERİMİZİN BU GÜNE DÜĞÜN NİŞAN VE BENZERİ İŞLERİNİ DENK GETİRMEMESİ ÖNEMLE RİCA OLUNUR. SANATÇILARIMIZ VE DİĞER ETKİNLİKLER SONRADAN ÜYELERİMİZE BİLDİRİLECEKTİR, DOGANYUVA KÖYÜ DERNEK YÖNETİMİ

doğanyuvalı hamza (ORDUT) - 8.2.2013 00:00:00

HALİL SATICI ASKERE GİTMİŞTİR HÜSAMMETTİN ABİ BUNU YAZARMISIN HAKKARİ/YÜKSEKOVA

doğanyuvalı hamza (ORDUT) - 8.2.2013 00:00:00

HÜZÜNLÜ BİR KÖY AKŞAMINDAYIM HASRET DOLU GÖNLÜMDE BİR HANÇER GİBİ GİRER AYRILIK EFKARLIYIM GÖZLERİM DOLU DOLU BOĞAZIMDA DÜĞÜMLEMMİŞ HIÇKIRIK BİR ÇOBANIN KAVALINDAN DÖKÜLEN NAĞMELER KINALI ELLERE YAKILAN TÜRKÜLER NELER ANLETMADA NELER BİLSENİZ AH KÖY AKŞAMLARI İNSANI İŞTE BÖYLE ŞAİR EDER

pembe gül satıcı (doganyuva köyü) - 11.12.2012 00:00:00

bütün dogan yuvalıları selamlıyorum

tuğba aydın (doğan yuva) - 5.12.2012 00:00:00

tüm doslara selamlar

hüsamettin Demir (ist) - 23.8.2012 00:00:00

KİMSESİ KALMAMIŞ DAĞILMIŞ KÖYÜM. suları akmıyor kurumuş pınar bacalar yıkılmış ateşmi yanar evler viran olmuş baykuşlar konar kimsesi kalmamış dağılmış köyüm bağı vardı üzüm verirdi salkım hep büyük şehire taşınmış halkım viran etti köyü bu yanlış akım kimsesi kalmamış dağılmış köyüm para etmez tahıl karşılamaz emek köy demek sefalet açlıkmı demek bir tas çorba ah o yufka ekmek kimsesi kalmamış dağılmış köyüm tarlalar ekilmez kurumuş toprak ağaçlar kurumuş sallanmaz yaprak lakin köyüm etmiyorsun bunu hak kimsesi kalmamış dağılmış köyüm koyunlar kuzular melemez olmuş gidenler geriye gelemez olmuş yaşlılar ağlıyor gülemez olmuş kimsesi kalmamış dağılmış köyüm okul viran olmuş kırıktır camı bir zaman var idi köyümün namı cemaat yok dalgın gördüm imamı kimsesi kalmamış dağılmış köyüm Hüsamettin DEMİR.

moderetor (ist) - 24.6.2012 00:00:00

Hersene geleneksel olarak düzenlenen Doganyuva Köyünün kır gezisi coşkulu bir şekilde düzenlendi İstanbul`un derinliklerinde kaybolmamak için derneklerin ve dernekçiliğin önemine dikkat çeken Ali BAL amca, pikniklerde emeği geçenlere teşekkür etti Komşu köylerden teşrif eden köylülerimizin katılımlarıyla ve Keşkek Ağalık yarışması düzenlendi büyük bir şenlik havasında aydos ta kutlandı, konuşmalardan sonra Engin BAY Doganyuva köyü sakinlerini ve çevre köy pikniklerin den katılımlarla halaylar çekildi sonra Davul-zurna eşliğinde oyunlar oynandı,yemekler yendi,bol bol sohbetler edildi, Sabahtan Akşamakadar Bizlerle beraber olan oldukçada yorulan Ali BAL amcaya çok teşekkür ederiz. DGY MEDYA

muhlisceyhan (istanbul) - 16.6.2012 00:00:00

Tüm islam aleminin mübarek regaip kandilini kutlar hayırlara vesile olmasını dilerim . Sayın doganyuva halkına Bu sene yapacagımız piknikşölenin’de yani 24 haziyranda ugurmumcu aydos ormanında bütün doganyuva halkını eksiksiz orada olmasını ve birlik beraberliğimizi pekiştirme zamanıdır şimdiden hepinize sevgi ve saygılarımı sunar allha Emanet olun aydos ta pikniktegörüşmeküzere. Muhlis CEYHAN

Hüsamettin DEMİR (İstanbul) - 16.6.2012 00:00:00

Doğanyuva El Ele 24.06.2012 PAZAR Günü Fenerbahçe Samandıra tesisleri karşısı AYDOS (5 ci kısımda) Pikniğimiz yapılacaktır Yönetime kırgın kızgın olabiliriz bu bizlerin piknik alanına gelmemizi engellemesin birileri şimdi gelmez diğerleri’de başka zamanları gelmezler bu sorun ne yazıkki yalnız bizim köyümüzde var hangi dönem olursa olsun toplumumuzun birbirin den kopmaması için ailemizle birlikte mutlaka katılalım doganyuva köyümüz öyle bir duruma geldiki cenazelerimize dahi insanlar artık gelmiyorlar bizler birbirimizi tanıdığımız halde böyleyken gelecekte çocuklarımız ne durumda olacaklardır takdirinize, pikniğimizin Hayırlara Vesile Olmasını Diler Bu Toplantının Birlik ve Bütünlüğümüzü Sağlamlaştırarak Biraz duyarlı olmamızı ve pikniğimize katılmanızı dileriz.Piknik Hakkında ki Tüm Görüş ve Düşüncelerinizi Rahatlıkla yazabileceğimiz Bu Bölümde ; Piknikte yapılmasını istediğiniz Etkinlikleri , Düzen , Nizam , İntizam gibi şeyleri Burada yazarak tartışarak Bize yakışanın En iyisini En mükemmelini yapılmasına yardımcı olmanız bakımından sizlerin düşünce ve önerilerine ihtiyacımızın olduğunun bilincinde olduğumuzu bilmenizi isteriz. www.doganyuva.com & www.kelkitvadi.com Hüsamettin Demir

hamza satıcı (şebinkarahisar) - 6.6.2012 00:00:00

Tüm akrabalarıma dostlarıma arkadaşlarıma Selamlar

zehra demir (şebinkarahisar yibo) - 5.6.2012 00:00:00

sevgili köylülerim size selamlar sunarım yeni sitemiz hayırlı olsun selam yolarım herkese layına yakışır doganyuva yapmısınız akramalarıma selam yolarım sizi köyüme beklerim

seyyit hamza satıcı (şebinkarahisar) - 4.6.2012 00:00:00

bütün doğanyuvalılara selamlar

muhlis ceyhan (istanbul) - 27.4.2012 00:00:00

dernegimizin piknigi 24 haziyran aydos piknikalanında yapılacaktır bütün doganyuva halkını ve bütün hemşerilerimizi orada bekliyoruzsaygı vesevgilerle hoşçakalın

can ceyhan (almanya) - 15.4.2012 00:00:00

üye olmak istiyorum bana yardimci olabilirmisiniz.

admin (istanbul) - 28.3.2012 00:00:00

Degerli doganyuvalı köylülerimiz köyümüzü tanıtmak için sanatçılarımızın yeni klip çıkartma arefesin de sanatçılarımızla irtibata geçerek güzel olan müzik lerle yoremizi köyümüzü tanıtmakta yarış yapmamızı arzu ve temenni ederiz.

admin (istanbul) - 28.3.2012 00:00:00

DOGANYUVA KÖYÜMÜZ`de Nurettin BAY`ın Klip Çekmesini sağlayan HASAN TAŞKIN Beye teşekkür ederiz. Umarız devamı gelir

admin (istanbul) - 28.3.2012 00:00:00

Değerli üyelerimiz web sayfamızı yenileme çalışmalarımız devam etmektedir farklı düşünce ve görüşleriniz olursa ziyaret defterimiz`den bizleri bilgilendiriniz lütfen.

ahmet bekçi (istanbul) - 2.4.2011 00:00:00

Yeni kurmuş oldugunuz veb sayfanız doganyuvalılara hayırlı olsun emeği geçen arkadaşların ellerine sağlık çok güzel bir sayfa yapmışlar benimde gezdiğim yerlerin resimlerini göremedim biraz daha detaylı resimler video yüklerseniz daha güzel olur

husamettin demir (istanbul) - 2.4.2011 00:00:00

yeni kurmuş olduğumuz portalımız umarız sorunsuz çalışır ve insanlarımızla daha rahat iletişim kurabiliriz

muhlis ceyhan (istanbul) - 26.3.2011 00:00:00

dernek gecemiz çamlıbahçede 03-27-2011 bütünhemşehrilerin dikkatine

İBO (istanbul) - 26.3.2011 00:00:00

BİRDE PİKNİK NERDE OLACAK

İBO (istanbul) - 26.3.2011 00:00:00

DEĞERLİ DERNEK YÖNETİMİMİZ SİZLERİ KUTLUYORUM HAYIRLI OLSUN UMARIM GÖNLÜNÜZE GÖRE İŞLER YAPARSINIZ. BİRDE BEN DERNEK YÖNETİMİNDE KİMLER VAR BİLMİYORUM YAZARMISINIZ LÜTLEN SAYGILARIMLA

şükrü taşkın (istanbul) - 26.3.2011 00:00:00

ÖNEMLİ DUYURU DERNEĞİMİZ PİKNİĞİ 05.HAZİRAN.2011 TARİHİNDE YAPILACAKTIR. LÜTFEN DÜĞÜN NİŞAN GİBİ ORGANİZASYONLARI BUNA GÖRE YAPARSANIZ MEMNUN OLURUZ. BAŞKAN

şükrü taşkın (istanbul) - 26.3.2011 00:00:00

aygı değer benim herşeyin en güzeline layık köylülerim 2011-2012 yılları arasında yepyeni bir sayfa açmış bulunmaktayız. Geçmişteki olanlardan ders çıkararak önümüzdeki birlik beraberliğimiz için güzel günlere bakıyoruz. Umarımki bu konuda duyarlı olup köyümüz için yanımızda olursunuz. YÖNETİM OLARAK sizlerden istirhamım şu ki lütfen etkinliklerimiz ve toplantılarımıza katılmanız bizlere güç verecek ve daha azimle çalışmamızı sağlayacaktır. Bu vesile ile şahsım ve yönetim kurulum adına saygı ve sevgilerimi sunuyorum.BAŞKAN

hasan (istanbul) - 26.3.2011 00:00:00

arkdaşlar hepsinden allah razı olsun bütün köylerin sitesinden bizim site daha güzel evet eksikleri var ama bukadarda eleştirmeyelim adamlara ayıp olmuyormu

hahahahhh (istanbul) - 26.3.2011 00:00:00

İtfaiye geldimi kardeş site yönetimine söyleyelim de gelsinler bay demir korkmasın hahaaaa

kot begüm (istanbul) - 26.3.2011 00:00:00

adminlerin nere gittiklerini ben biliyorum söyleyimmi ? sitede yangın çıkmış korkup kaçmışlar birdahada mahalleye uğramamışlar

hlf (istanbul) - 26.3.2011 00:00:00

hemşerim yok köyümüzdeki insanlar bukadar ))))

ydg (istanbul) - 26.3.2011 00:00:00

admin kardeşler kusura bakmayınız bende eleştiri yapacam bizim köyün büyük insanları bukadarmıdır neden herkesi siteye koymuyorsunuz

Sen de Yaz
YukariCik